Grond& straatwerk Straatwerk: Alle soorten bestrating van tegelplaats achter huizen tot en met rijbanen en trottoirs, wij leggen het allemaal aan. Grondwerk: Graven van singels, aanleg natuurgebieden, aanleg grasvelden etc. Wij ontgraven de grond en verzetten deze ook. Wij leveren en brengen zowel grind als grond en zand aan.
Sloopwerk Renovatiesloop, woningen machinaal of handmatig uitbreken om de grond volledig vrij te maken, slopen van gebouwen en opstallen met grote en kleine machines. Ons goed opgeleide team regelt het allemaal.
Tuinaanleg Grote en kleine tuinen. Van alleen ophogen tot en met de gehele aanleg inclusief beplanting. Wij pakken elke klus aan en leveren de beste resultaten voor uw nieuwe tuin.
Circulair werken Wij als bedrijf, H. van Herk B.V., zijn een groot voorstander van het circulair werken. We beginnen de werkzaamheden met het inventariseren van de materialen die in het project aanwezig zijn. Deze inventarisatie wordt vervolgens gebruikt om de mogelijkheden te onderzoeken die kunnen leiden tot hergebruik van de materialen. Denk bijvoorbeeld aan houten kozijnen en deuren die op deze manier hergebruikt worden, maar ook aan keukens, trappen of aan houten balklagen, metalen constructies, bestratingsmateriaal en verhardingsmaterialen. Alles wordt vakkundig gedemonteerd en klaar gemaakt voor hergebruik. Op deze manier krijgen oude materialen een tweede kans. We besparen op de CO2-uitstoot, maar ook op de afvalproductie en leveren we een bijdrage aan een betere wereld. Natuurlijk worden gevaarlijke stoffen en asbest vakkundig verwijdert door een gespecialiseerd bedrijf. Nadat alles vakkundig is gedemonteerd worden als laatste de beton en metselwerken gesloopt door grotere machines. Dit wordt volledig tot puin gemaakt en kan worden gebruikt als herbruikbare beton. De metalen die wij niet direct kunnen hergebruiken worden afgevoerd naar bedrijven die deze materialen geschikt maken voor recycling als grondstof voor nieuw materiaal. Ook is ons bedrijf constant bezig met het bedenken en uitvoeren van het verminderen van de CO2-uitstoot. Hiervoor hebben we bedrijfswagens en arbeidsmiddelen die brandstof en energiezuinig zijn. Zo dragen wij ons steentje bij voor een beter milieu.
Riool Alles wat met riool te maken heeft pakken wij aan. Het inspecteren van de rioolbuizen, het oplossen van verstoppingen. Het doorspuiten van de riolering maar ook de renovatie van oude riolen en het aanleggen van nieuwe rioleringen.
Beschoeiing& damwanden Alle soorten waterkeringen, beschoeiingen en damwanden.
Transport Diverse transporten van machines en hulpstukken die voor elke klus ingehuurd kunnen worden. Wij weten welke materialen u nodig heeft. Tevens verzorgen wij het transport van de afzetcontainers.
Steenzetten Het ambachtelijk aanbrengen van taludbekledingen van natuursteen en betonzuilen. Machinaal zetten van betonzuilen. Onderhouden en herstellen van alle voorkomende waterkeringen van zee-en rivierdijken, strekdammen en kribben. Plaatsen en aansluiten van uitstroombakken en landhoofden. Bekleden van taluds onder viaducten. Aanbrengen van rammelstroken en rotondes. Inkoop en verkoop van natuursteen en betonzuilen. Waterbouw Onderhoud havens en vaarwegen Natuurvriendelijke oevers Houtconstructies Drijvende tuinen Maaien van oevers
Grondsaneringen Het verzorgen van de grondsaneringen van a tot z. Wij maken de bodem vrij van verontreinigen en zijn hiervoor gecertificeerd
Funderingswerk Wij hebben de kennis om funderingen aan te leggen die er voor zorgen dat alles stevig en krachtig staat. Tegen wind, sneeuw en alle andere soorten belastingen. Wij regelen het.
Vangrailwerk Het knippen van vangrails met de daarbij benodigde machines en bijbehorende hulpstukken. Ons personeel doet dit vakkundig en ook hier proberen wij circulair te werken.